top of page

Chọn gói trả phí của bạn

 • 1 Năm Workshop

  1.000.000₫
  Giảm 70% so với mua lẻ từng Workshop.
  Hiệu lực trong 10 tháng
  • Vé tham gia tất cả 10 workshop năm 2022 của An Nhiên Làm Mẹ.
  • Nhận tài liệu, công cụ sau workshop.
  • Nhận file record.
  • Là người đầu tiên nhận thông tin về các chương trình ưu đãi.
bottom of page